Yleistä

Synnytyksessä tullut olkahermopunosvaurio on hermovaurio, jossa olkahermopunoksen hermot ja/tai hermojuuret ovat vaurioituneet. Vain jotkut tai jopa kaikki yläraajan lihakset voivat olla halvaantuneita. Vamman laajuus riippuu hermojen vaurion vaikeusasteesta.Olkahermopunoshalvauspotilailla esiintyy eriasteisena lihastoiminnan heikkoutta ja tuntopuutoksia. Alkuvaiheen oireet vaihtelevat, raajan yläosan (olkanivel, kyynärnivel) toimimattomuudesta aina koko yläraajan täydelliseen toiminnan ja tunnon puuttumiseen.
 
MIKÄ ON OLKAHERMOPUNOS
 
Olkahermopunos on “hermokaapeleiden” joukko, joka välittää hermoimpulsseja aivojen ja yläraajan välillä. Aivoista lähtevät impulssit ohjaavat yläraajan liikkeitä ja tuntoaistimukset välittyvät aivoihin.

olkapunos-2Alimpien kaulanikamien ja ylimmän rintanikaman juuriaukoista tulevat hermojuuret muodostavat ylä-, keski- ja alahermorungon, joista muodostuu olkahermopunos. Se jatkuu sivu-, taka- ja keskijuosteena jakautuen lopulta yläraajaa hermottaviksi hermoiksi. Hermojuuret on nimetty sen mukaan, mistä nikamaväleistä ne ovat lähtöisin.

C eli “cervical” viittaa kaularangan- ja T tai Th eli “thoracic” rintarangan nikamiin. Olkahermopunos saa alkunsa hermojuurista C5, C6, C7, C8 ja T1.Yksittäistä hermoa voisi rakenteeltaan verrata sähköjohtoon. Kuten sähköjohdossa on kuoren sisällä paljon yksittäisiä kuparilankoja, niin myös jokainen hermo pitää sisällään useiden hermosolujen hermosyitä, aksoneita. Olkahermopunoksen rakenteen tekee monimutkaiseksi se, että jokaisesta hermojuuresta lähtee hermosyitä useisiin eri lihaksiin. Lisäksi olkahermopunoksen rakenteessa on yksilöllisiä eroja. Yksinkertaistaen voidaan kuitenkin sanoa, että raajan tyviosan lihaksia hermottaa punoksen yläjuuret ja ääriosan lihaksia alajuuret.Juuri olkahermopunoksen rakenteen monimutkaisuus mahdollistaa sen, että yhdestä hermojuuresta tulevat hermosyyt voivat uudestaan kasvaessaan kasvaa “uuteen osoitteeseen” eli korvata vaurioituneen hermojuuren hermosyiden paikkaa lihaksessa. Tällainen korjaantuminen ei johda täydelliseen “parantumiseen” vaan lihaksen toiminta on hermoversomisesta huolimatta usein epätäydellistä.Jokaisella hermojuurella on myös oma tuntohermotusalueensa iholla (dermatomi). Näiden alueiden rajat menevät osittain päällekkäin. Olkahermopunoksen rakenteesta johtuen yhden hermojuuren vaurioituminen ei yleensä aiheuta huomattavia ihon tuntopuutoksia. Laaja-alaiset tuntopuutokset ovatkin yleensä merkki useamman hermojuuren vaurioitumisesta.